Dřevostavby na klíč, nízkoenergetické a pasivní domy

Naše společnost má se výstavbou dřevostaveb 10-ti letou praxi ze zahraničí.


Dřevostavby versus zděné domy:

Dřevěná konstrukce nám na rozdíl od zděné zaručí lepší tepelnou izolaci i lepší stabilitu. Tepelná izolace obvodových zdí u montovaných domů na bázi dřeva je vynikající. Tepelný odpor používaných konstrukcí se dnes dostává pod hodnotu 0,3 W/m2K, čehož u zděných domů mnohdy nelze dosáhnout ani realizací dodatečné tepelné izolace. Důkazem je roční spotřeba tepla. Prostor se rychle vyhřeje, povrchová teplota stěn zůstává vysoká, ale teplo se neakumuluje do stěn. Rychlejší korigování optimalní teploty. Malá tloušťka stěn při zachování požadované tepelné izolace. Je dosaženo vyšší obytné plochy při stejné zastavěné ploše jako u klasické zděné stavby.

Suchý vyrobní proces, kdy od dokončení základové desky se do stavby nevnáší žádná další vlhkost, mající v konečném důsledku vliv na tepelné technické parametry celé stavby. Dřevostavby si mnozí spojují se snadnějším vznikem požáru, než je tomu například u domů zděných. Tato obava však nemá žádné opodstatnění! Naopak, statické vlastnosti dřeva se působením ohně zhoršují pomaleji, než například betonové stavební prvky. Nespornou výhodou dřevostaveb je ekonomika a rychlost výstavby, vysoká efektivita související se suchým procesem výstavby. Možnost okamžitého užívání v plném komfortu bez prodlevy na vysychání či dotvarování.


Realizace nízkoenergetického domu:

  • základová deska domu je standardně tvořena základovými pasy, betonovou deskou a armováním. Pro obezdívání základové desky si může investor vybrat štípané tvárnice různých barev nebo šalovací dílce, které jsou obloženy extrudovaným polystyrenem, na který se nanáší dle přání investora ruzný druh omítky. Jednou z dalších možných služeb je zhotovení přípojky vody, zemního plynu, elektřiny a rozvodu pro kanalizaci. Dále pak dodání a napojení vyvážecí jímky, domovní čističky odpadních vod (DC 4), popřípadě vsakovací jímky na dešťovou vodu. Pokud se stavba nachazí v prostoru s vyšším radonovým rizikem, provádí se vyhovující opatření.
  • dřevěný skelet domu je tvořen samonosnou rámovou konstrukcí, provedenou se stavebního smrkového KVH konstrukčního ostrohranného řeziva ( dle EN 14081-1:2005 ). Přirozená odolnost smrkového řeziva je zvýšena impregnací ochrannými látkami ( BOCHMITEM ).

Vlastní stavby jsou postaveny systémem samonosných tesařských sloupkových konstrukcí ( tzv. těžký skelet ). Jedna se o soustavu trámových stojin a pasů, stropních trámů, průvlaků a vaznicového typu krovu. Jednotlivé spoje jsou provedeny klasickými ověřenými tesařskými spoji. Příčné ztužení konstrukce je provedeno OSB deskami (OSB desky zde neplní funkci nosné stěny jako je tomu u např. u systému "two by four", ale pouze ztužující funkci - zavětrování). Tato konstrukce vykazuje vysokou odolnost vůči mechanickému namáhání a splňuje všechny statické podmínky a normy. Veškeré přípravné práce se provádějí na tesárně. Na stavbě se provádí pouze montáž a kotvení k základové desce, což zaručuje rychlý a bezproblémový průběh stavby.


Podlaha:

U podlah v přízemí je skladba tvořena 100mm vrstvou polystyrenu a vrstvou samonivelační anhydritové směsi. Pokud si zákazník přeje podlahové vytápění, pak skladba podlahy odpovídá vybranému typu topení. Podlahy v podkroví lze řešit několika způsoby, a to suchou cestou - vrstvou dřevotřískových desek s použitím kročejové izolace a OSB záklopu na stropních trámech, nebo mokrou cestou - vrstvou samonivelační anhydritové směsi, kročejové izolace, OSB záklopem na stropních trámech.

Stěny jsou tvořeny sádrokartonovým systémem KNAUF, jako samonosná předstěna, za kterou jsou všechny potřebné instalační rozvody. Příčky jsou rovněž tvořeny sádrokartonovým systémem tl. 100mm a ten je vyplněn zvukovou izolací tl. 50mm. Strop je také tvořen SDK systémem. Alternativou k sádrokartonu může být opět dřevěný obklad. Do našich domů se standardně osazují montované komíny BLK. Dle přání zákazníků je možné instalovat jak krbová, tak kachlová kamna, krby, případně krby s výměníkovými vložkami apod.


Charakter interiéru:

Můžeme ovlivnit již v samotné konstrukci domu, kde se jedná především o možnost přiznaného masivního dřeva, průvlaky v interieru, které lze doplnit dřevěným obkladem stropu i stěn. Další možností (především u přízemních domů) je vytvoření interiéru, který není ukončen rovným, obvykle sádrokartonovým stropem, ale prostor je ohraničen až přiznaným krovem šikmé střechy - tzv. teplý krov. Všechny nosné prvky krovu jsou ohoblované, přebroušené a veškerá skladba střechy včetně izolací je až nad přiznaným krovem.


Okna:

Standardně osazujeme plastová bílá okna bez mřížek, s koeficientem tepelného prostupu (k) u=1, 1Wm-2K-1, parapety plastové bílé. V současné době osazujeme převážně okna s šestikomorovým profilem ( počet komor není ekvivalentem izolačních vlastností a ceny ). Dalším doplňkem mohou být předokenní žaluzie, které mají více funkcí - např. příjemně cloní ve velmi slunečných dnech, chrání před nadměrným hlukem, zvyšují bezpečnost objektu. Máte-li již v průběhu projektové přípravy jasno o použití předokenních žaluzií, je možné pro ně v konstrukci vytvořit tzv. truhlíky v koordinaci s dodavateli žaluzií a oken.


Elektroinstalace:

Elektroinstalaci dodáváme v zakladním provedení s rozvaděčem včetně kompletace zásuvek a vypínačů, bez vývodu vně, bez svítidel, s pozinkovaným hromosvodem. Doplnění podle přání, včetně vývodu na terasy, zpevněné plochy, pro ovladání vrat, a podobně je běžné.


Fasáda:

Zásadně používáme mineralní tepelnou izolaci, která zajišťuje přirozenou ventilaci konstrukce. Zvenku je tedy dům obložen minerální vatou, na ni se dále nanáší štěrkové omítky, tak že výsledný vzhled je k nerozeznání od domu z klasických materiálů. Fasáda je omyvatelná a prodyšná.


Požární odolnost:

Moderní dřevostavba není tak hořlavá, jak by se mohlo zdát. Požární odolnost vnitřních sádrokartonových povrchů stěn i celé konstrukce samozřejmě odpovídá aktuálním normám. Celková požární odolnost námi používané konstrukce je 56 minut za standardních zkušebních podmínek, přičemž příslušná norma požaduje pouze 15 minut. Těchto 56 minut zjednodušeně řečeno znamená, že stěna stavby vydrží téměř hodinu v kontaktu s požárem, než dojde ke změně nosnosti. Dům tedy po tuto dobu stále stojí, a pokud je hoření v tomto momentu přerušeno, zůstane stát i nadále, i kdyby hořel celý (což při realných požárech není pravidlem). Uvedená požární odolnost není pouze teoretická, byla zjištěna praktickou zkouškou provedenou certifikovaným pracovištěm.


Systém vytápění:

V plynofikovaných oblastech instalujeme kombinovaný plynový kotel ( ohřívá jak topná tělesa, tak užitkovou teplou vodu ), jinde kombinovaný elektrokotel, podle potřeby i akumulační bojler pro ohřev vody. Vytápění lze zajistit i pomocí přímotopných panelů.


Dřevostavby
Dřevostavby
Dřevostavby
Dřevostavby
Dřevostavby
Dřevostavby

[ nahoru ]