Tesařské konstrukce

Tesařské práce provádí tesař. Pod toto původní řemeslo patří veškeré hrubé dřevěné konstrukce používané v pozemním stavitelství. Čistě opracované konstrukce pak spadají pod obor truhlář.

Tesař tedy provádí hrubší práce a do těchto prací mimo jiné patří: ploty, vrata, dřevěné lešení, krovy, srubové a roubené stěny, stěny sendvičové a prkenné, stropy, hrubé podlahy, rošty, lávky, mostky, dřevěné jezy, bednění apod.

Stavební tesařství - bednění základových pasů, věnců a schodišť, pažení, ramenáty, vytyčovací lavičky, dřevěné lešení a vypodporování, pravítka a omítníky, dřevěné trámové stropy, schodiště.


Tesařské konstrukce
Tesařské konstrukce
Tesařské konstrukce